Światowy rynek sprzedaży bezpośredniej w 2017

31.08.2018

Rok 2017 dla rynku sprzedaży bezpośredniej był udany tak w globalnym, jak i lokalnym ujęciu. Potwierdzają to statystyki zarówno Światowej Federacji Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej (WFDSA ) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej Seldia. Na przestrzeni ostatnich trzech lat był to najlepszy rok dla tego sektora na świecie.

Największy udział w sektorze sprzedaży bezpośredniej ma region Azji i Pacyfiku (46 procent), za nią z niewiele niższym wynikiem są Ameryka Południowa i Północna (łącznie 33 procent). Europa w skali światowej ma 20 procent udziałów w rynku. Z kolei spośród wszystkich państw na świecie największy udział mają Stany Zjednoczone i Chiny, dokładnie po 18 procent. W skali globalnej rynek sprzedaży bezpośredniej w 2017 roku odnotował 1,6 procentowy wzrost przychodów. Co ciekawe, największy wzrost na świecie odnotowała Boliwia z wynikiem aż 36,7 procent wzrostu. W tym samym okresie Polska odnotowała wzrost o 4,6 procenta, a łączne obroty w tym sektorze szacowane są w Polsce na 3,3 mld złotych[1].

Polska jest wciąż bardzo atrakcyjnym państwem na rynku sprzedaży bezpośredniej. Firmy wprowadzają coraz więcej nowych produktów z różnych kategorii, które są dostępne wyłącznie w tym kanale sprzedaży. Co więcej, spodziewamy się, że już w 2019 roku na polskim rynku pojawią się nowe firmy z atrakcyjną ofertą dla konsumentów mówi Mirosław Luboń, Dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej.Polski rynek sprzedaży bezpośredniej już od 5 lat wykazuje stabilny, stały wzrost obrotów, co jest optymistyczną prognozą na kolejne lata – dodaje.

W 2017 roku sprzedaż bezpośrednia w Europie przyniosła łączny obrót w wysokości 34 mld euro, z czego 29,8 mld euro to udział krajów członkowskich UE. Wśród członków UE najsilniejszymi graczami jest piątka państw: Niemcy (14,8 mld euro), Francja (4,4 mld euro), Wielka Brytania (3,2 mld euro), Włochy (2,8 mld euro) oraz Polska. Tym samym Polska jest jednym z największych rynków w tej branży w UE².

Świat zanotował łączne obroty rzędu 190 mld dolarów. Zdecydowany wpływ na wynik miały Stany Zjednoczone ze sprzedażą wartą blisko 35 mld dolarów [1]. Największy wpływ na efekty 2017 roku miała sprzedaż produktów z kategorii wellness. W skali globalnej udział tej kategorii w rynku wyniósł 34 procent. Państwo, które wykazało najwyższą sprzedaż w tej kategorii, to Filipiny (77 procent) [2]. Natomiast w Europie udział produktów wellness w ogólnych obrotach wyniósł 33 procent[3].

Według raportu WFDSA w 2017 roku w sprzedaż bezpośrednią było zaangażowanych niemal 117 mln konsultantów. W Europie liczba ta wyniosła ponad 15 mln osób, a w Polsce z firmami sprzedaży bezpośredniej współpracuje około 998 tysięcy osób.

[1] Seldia Direct Selling in Europe: 2017 retail sales

[2] WFDSA, Global Sales by Product Category – 2017

[3] Seldia, Breakdown of sales per product categories – 2017

Należymy do