Informacje branżowe

04.01.2021

Nowe władze PSSB

Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej, jakie odbyło się pod koniec listopada 2020 roku, wybrało nowy Zarząd Stowarzyszenia na dwuletnią kadencję.…

Należymy do