Informacje branżowe

26.07.2021

SMS: przyjaciel czy wróg?

Niedawno jeden z dyrektorów firmy zajmującej się sprzedażą bezpośrednią wyraził zaniepokojenie wysyłaniem wiadomości SMS do dystrybutorów i klientów. Wierzył, że ten sposób komunikowania się…

04.01.2021

Nowe władze PSSB

Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej, jakie odbyło się pod koniec listopada 2020 roku, wybrało nowy Zarząd Stowarzyszenia na dwuletnią kadencję.…

Należymy do