VI Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa

06.03.2019

W dniach 28.02-01.03.2019 r. na Uniwersytecie Śląskim odbyła się VI Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa z okazji 20-lecia instytucji Rzeczników Konsumentów pt. „Dochodzenie Roszczeń Konsumenckich w Praktyce. Nowy Ład dla Konsumentów”.

Konferencja dotyczyła nie tylko dużego znaczenia, jakie rzecznicy konsumentów odegrali przez ostatnie 20 lat dla ochrony praw konsumentów, ale również przyszłości tej instytucji i perspektyw zmian istotnych dla konsumentów zarówno w otoczeniu prawnym, jak i na rynkach, na których występują konsumenci.  Patronat Honorowy nad konferencją objęli Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Andrzej Kowalczyk oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał.

W konferencji wzięli udział między innymi znamienici profesorowie nauki prawa, doświadczeni pracownicy UOKIK i wybitni reprezentanci środowiska rzeczników konsumentów, a także przedstawiciele przedsiębiorców. PSSB było reprezentowane przez Krajowego Administratora Kodeksu PSSB, adwokata Michała Chodkowskiego, który jest partnerem w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy sp. k. Michał Chodkowski był uczestnikiem panelu „Dochodzenie roszczeń w sektorze sprzedaży”. W ramach tego panelu poruszano niezmiernie istotne z perspektywy konsumentów zagadnienia, w tym znaczenie kodeksów dobrych praktyk (z uwzględnieniem przykładu Kodeksu Sprzedaży Bezpośredniej PSSB), wpływu rozwoju technologii na transakcje z konsumentami oraz znaczenie etyki w biznesie.

Należymy do