Zgłoś problem

"

Pytania i odpowiedzi

Zgłoś problem

Zgłoś problem

Jeżeli masz jakikolwiek problem z firmą sprzedaży bezpośredniej, zgłoś się do nas!

Każdy problem możesz zgłosić na trzy sposoby:

 • napisz wiadomość e-mail na adres info@pssb.pl,
 • prześlij list na adres Stowarzyszenia (PSSB, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa),
 • zadzwoń +48 795 55 16 47.

Dodatkowo pamiętaj, że firmy członkowskie Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej zobowiązały się do przestrzegania Kodeksu Sprzedaży Bezpośredniej PSSB, który gwarantuje rzetelne i uczciwe prowadzenie działalności przez zrzeszone w Stowarzyszeniu organizacje.

Na członków PSSB, naruszających postanowienia Kodeksu, możesz złożyć skargę przekazując ją do Sekretariatu PSSB.

 

Tryb postępowania PSSB w sprawie skarg

 1. Wpływające skargi związane z naruszeniem postanowień Kodeksu Sprzedaży Bezpośredniej PSSB przez przedsiębiorstwo członkowskie lub jego sprzedawcę bezpośredniego powinny zostać zarejestrowane w Sekretariacie PSSB, nawet jeżeli wcześniej zostały one przedstawione Administratorowi Kodeksu.
 2. Sekretariat PSSB dołoży starań w celu szybkiego i prostego rozwiązania sprawy przez kontakt z danym przedsiębiorstwem członkowskim. Jeżeli ów kontakt będzie skuteczny, Sekretariat PSSB poinformuje składającego skargę o pozytywnej odpowiedzi.
 3. W przypadku, gdy Sekretariat PSSB nie może osiągnąć szybkiego i prostego rozwiązania, dokumenty sprawy zostaną przekazane Administratorowi Kodeksu.
 4. Administrator Kodeksu zawiadomi składającego skargę, że sprawa została mu powierzona i zobowiąże się do rozwiązania sprawy w możliwie najkrótszym terminie.
 5. Administrator Kodeksu skontaktuje się z danym przedsiębiorstwem i zwróci się doń o przedstawienie stanowiska lub zaproponowanie rozwiązania sprawy.
 6. W przypadku gdy dane przedsiębiorstwo członkowskie nie zaproponuje dobrowolnego rozwiązania sprawy, Administrator Kodeksu podejmie decyzję co do sposobu jej rozwiązania.
 7. Administrator Kodeksu przesyła powyższą decyzję danemu przedsiębiorstwu i Sekretariatowi PSSB. W przypadku, jeżeli decyzja Administratora przewiduje podjęcie jakichkolwiek działań przez dane przedsiębiorstwo, Administrator Kodeksu wystąpi do tego przedsiębiorstwa o potwierdzenie w terminie dwóch tygodni, że działania te zostały podjęte.
 8. Za wykonywane czynności Administrator Kodeksu będzie wystawiać faktury dla PSSB.
 9. Skargi dotyczące jednego przedsiębiorstwa członkowskiego, a złożone przez inne przedsiębiorstwo członkowskie również podlegają rozpatrzeniu przez Administratora Kodeksu, w terminie dwóch miesięcy po wysłuchaniu obu stron. Decyzja Administratora Kodeksu będzie zawierać wskazanie przedsiębiorstwa, które w całości lub w części pokryje wynagrodzenie za czynności Administratora Kodeksu.

 

Administratorem kodeksu jest adw. Michał Chodkowski i adw. Ziemisław Gintowt.
tel.: +48 22 464 83 94, e-mail: info@pssb.pl

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuję” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.